1a JORNADA ELS 12 PILARS, LA FAMILIA EN EL SEGLE XXIDes de SIC, i en nom del seu fundador en David Jorba, ens complau presentar-vos la primera JORNADA : ELS 12 PILARS: LA FAMÍLIA EN EL SEGLE XXI que es portarà a terme el proper dia 24 de setembre del 2011 a Mollerussa.
Em decidit organitzar aquesta jornada a començaments del curs escolar ja que pretenem aportar eines pràctiques i valuoses per a pares i joves que ens ajudin a tots plegats a afrontar els reptes d’aquest nou any acadèmic.
La jornada està pensada per a pares, joves a partir de 10 anys, educadors i qualsevol persona interessada en els conceptes de la relació pares-fills. Serà especialment interessant per que famílies, pares amb els seus fills, i puguin assistir-hi i així compartir amb el propis fills i amb altres famílies les experiències i coneixements que es plantejaran.
Seguidament trobareu la informació publicitària, els objectius pretesos, i una butlleta d’inscripció i preus.
Us encoratgem a participar-hi!!! Doncs, estem convençuts, que serà molt enriquidor per a tots plegats i compartirem un gran dia familiar.

Atentament,
Solutions for Intelligent Coaching
David Jorba


OBJECTIUS :


*Ser una plataforma de comunicació entre els membres de la família.

* Utilitzar la nostra energia emocional per a desenvolupar major entusiasme i motivació .

* Conèixer el mecanisme psico-físic de les emocions i la seua utilitat en la nostra vida diària.

* Controlar i modificar les nostres emocions tant per augmentar el benestar psicològic i la salut física, com per harmonitzar les relacions socials i afectives.

* Aprendre sobre com actua el cervell, el sistema nerviós i les hormones quan es desencadenen les emocions.

* Aprendre a motivar e influïr en altres persones, desenvolupant la nostra capacitat de lideratge.

* Posar en pràctica senzilles tècniques posturals per facilitar l'equilibri emocional i el maneig dels estats anímics.

* Aprendre Principis i Tècniques per al canvi d'hàbits emocionals

* Pensament POSITIU vs. Pensament NEGATIU

* Aplicar tècniques de reestructuració cognitiva

* Desenvolupar l'autoconfiança i l'autoestima

* Incrementar l'alegria i el Bon Humor

* Aprendre conceptes bàsics per ensenyar als fills a gestionar les seves finances.PONENTS:

David Jorba: fundador del mètode 12 pilars, coach i formador en intel•ligència emocional, PNL (programació neurolingüística) i PT (Positive Thinking).

Domènec Llop: especialista comptable i financer amb una amplia experiència professional on a tingut càrrecs de responsabilitat en la empresa pública i privada.

Xavier Estany: coach i formador , especialista en riscos laborals i tècnic en ergonomia.

Eduard Boleda: professor de música i músic professional de viola. Membre de l’Orquestra Simfònica Julia Carbonell de Lleida.