29-04-2010 LA FULIOLA . CONFERÈNCIA ESTRELLA .CEIP GUILLEM ISARN DE LA FULIOLA . ELS NOSTRESFILLS EN EL SEGLE XXI.
MOLTES GRÀCIES A TOTS ELS ASSISTENTS I A DIRECCIÓ I PROFESSORAT PER HAVER ASSISTIT A LA CONFERÈNCIA.