LA DONA EN EL SEGLE XXI, ELS 12 PILARS DE LA INTELÍGÈNCIA EMOCIONAL. ESCOLTANT LA VEU DE LES EMOCIONS