COM A PROFESSOR QUE SÓC DE L'ACADEMÌA NEW SCHOOL DE TÀRREGA, CLASSE MOTIVADORA PER A TOTS ELS ALUMNES DE LO IMPORTANT QUE ÉS SABER L'ANGLÈS EN EL DIA D'AVUI

“La infantesa multilingüe: riquesa intel·lectual, social i econòmica” Avui són múltiples els estudis que demostren els beneficis del multilingüisme des del bressol, no només traduïbles en millors habilitats com la lecto-escriptura, sinó també en funcions executives del cervell com una millor planificació i la priorització de tasques complexes, o una incidència més tardana de l’Alzheimer en edat adulta. Però no només hi ha beneficis per aquells nens que creixen amb dues o més llengües a casa. També per a famílies monolingües, hi ha raons de pes perquè els fills aprenguin llengües estrangeres; ara bé, el temps no juga al nostre favor, i quan abans s’iniciïn en l’idioma, millor l’aprendran ja que els primers 5 anys de vida són clau en l’adquisició del llenguatge. Països com Noruega, Suècia o Dinamarca saben aprofitar aquest potencial iniciant els nens a classes de llengua estrangera de ben petits i exposant-los continuadament a continguts televisius en versió original. inlingua Tàrrega, amb 30 anys d’experiència en l’ensenyament d’idiomes, ofereix un programa d’immersió en anglès per a nens a partir d’1 amb activitats adaptades al seu desenvolupament cognitiu perquè aprenguin divertint-se amb els cinc sentits! “Amb anglès, the world is the limit!” David Jorba Emprenedor i Coach Fundador del Mètode SIC