ARTICLE: COM PARLAR AMB ELS NOSTRES FILLS I AJUDAR-LOS A DESCOBRIR ELS SEUS TALENTS

Com parlar amb els nostres fills i ajudar-los a descobrir els seus talents? A partir de la teoria de les intel•ligències múltiples (musical, corporal, espacial, lògic-matemàtica, lingüística, interpersonal i intrapersonal), els pares tenim un camp molt ampli per ajudar a desenvolupar capacitats molt diverses en els nostres fills. Cal que els ajudem a conèixer les seves capacitats i talents, perquè descobreixen de quina manera són ells intel•ligents. Els estudis actuals revelen un nou concepte d'intel•ligència, complex i ampli, que pot créixer mitjançant el treball, la reflexió i l'avaluació de les pròpies accions. La teoria de les intel•ligències múltiples de Howard Gardner inclou capacitats diverses, que totes les persones dominen en diferents graus. Gardner parla de la intel•ligència musical, la cinètic-corporal (saber fer servir el propi cos, el seu moviment o les habilitats manuals), la intel•ligència logic-matemàtica (pròpia del pensament científic), la intel•ligència lingüística (conjunt de capacitats comunicatives mitjançant la paraula), la intel•ligència espacial (orientar-se en l'espai i treballar amb representacions espacials), la intel•ligència interpersonal (capacitat per entendre les altres persones i establir-hi relacions) i la intrapersonal (l'autoconcepte i el coneixement d'un mateix). Què podem fer els pares i mares per ajudar els nostres fills a desenvolupar la seva intel•ligència, en situacions de la vida quotidiana? Començar per ajudar-los a conèixer les seves capacitats i talents, per tal que puguin descobrir quina és la seva manera de "ser intel•ligents". Cal fomentar una visió positiva del fet de conviure i treballar amb persones d'intel•ligències i talents diferents. Ajudar-los a veure que és positiu el fet de treballar capacitats o habilitats específiques (que potser no són les que dominen més), per tal d'enriquir constantment la pròpia intel•ligència. També dur a terme activitats que ajudin a desenvolupar les capacitats pròpies de cada una de les intel•ligències: - Practicar estratègies de lectura, comprensió oral, expressió oral i escrita (intel•ligència lingüística). - Desenvolupar la capacitat d'identificar les pròpies expectatives i necessitats, i també la negociació amb els altres (intel•ligències interpersonal i intrapersonal). - Gaudir de diferents tipus de música, escoltant-la o interpretant-la (intel•ligència musical). - Practicar activitats esportives, dansa o expressió corporal; també de manipulació i fabricació d'objectes(intel•ligència cinètic-corporal). - Conèixer i fer servir codis simbòlics (icones de l'ordinador, símbols del codi de circulació, codis de les matemàtiques, la química o la lògica); relacionar idees o conceptes, comparar; practicar els processos lògics en la interpretació i en la resolució de problemes de diferents ciències (intel•ligència logic-matemàtica ). - Aprendre a interpretar plànols i mapes, i orientar-se en l'espai en diverses activitats (com sortides o viatges); dibuixar, fer esquemes o croquis, construir maquetes o fer figures en tres dimensions o escultures (intel•ligència espacial).