ARTICLE : EL SENTIT DE LA CREATIVITAT

Tu tens creativitat. Els joves també tenen creativitat. Tots els éssers humans tenen en el seu cervell creativitat. Llavors, què passa? Per què la creativitat no flueix? Qui bloqueja la creativitat: la societat, el sistema, les institucions, els centres docents, la família, els mestres ...? Mai és tard per començar a estimular la creativitat. Comença per conrear la teva pròpia creativitat i després, et serà més fàcil estimular la creativitat dels altres. Hi ha tendència a pensar que la creativitat és quelcom inabastable, per considerar-la pròpia dels artistes, els músics, els poetes, els pintors, i els científics. Però un cuiner mostra creativitat en la seva cuina quan inventa una variació d'una recepta. I un venedor mostra creativitat quan empra nous arguments per seduir el comprador, o quan un jove pretén divertir de manera diferent un cap de setmana. Els joves, cada vegada més, tenen al seu abast, la possibilitat de viure la vida en plenitud, utilitzant el seu temps vital de forma creativa. La vida és expressió de l'ésser, és adaptació, transformació, però també és creació. És urgent que el jove prengui consciència que pot ser creatiu. La creativitat és el valor més universal de l'ésser humà. Ser creatiu és un valor en alça, que cada dia ha de cotitzar amb més vigor en els ambients joves. La creativitat no és exclusiva dels genis com MIGUEL ÁNGEL que va pintar la Capella Sixtina, o MOZART que amb només dotze anys estrenava la seva primera òpera, no és una habilitat reservada per a la música, la pintura o la poesia, ni tampoc és un do concedit a una elit determinada. La creativitat és una capacitat bàsica de l'ésser humà que, en major o menor grau, disposen potencialment tots els joves. El que necessiten és trobar un clima adequat perquè pugui florir. En potència tots els joves són creatius, però en la majoria dels casos les institucions educatives i les normes socials solen ofegar el desenvolupament de la mateixa. Els joves amb creativitat són imaginatius, audaços, independents i disposen d'una gran confiança en les seves pròpies forces. Aquesta capacitat pot fomentar o coartar-se segons siguin positives o negatives les influències de l'entorn sociocultural. La creativitat és l'art de buscar, assajar i combinar el coneixement i les experiències amb formes noves. Exigeix una especial capacitació de connexió i de relació, així com una peculiar actitud d'obertura cap al món circumdant. Nous estímuls generen al cervell noves possibilitats, per provocar associacions remotes, que poden acabar en l'aparició d'una idea original. Estar lliure de treball fa que l'estat d'ànim aquest predisposat a sentir noves experiències d'oci creatiu. El jove disposa de cert grau de creativitat latent que pot i ha de ser activada i alimentada. L'ús del potencial creatiu suposa percebre la realitat d'una altra manera, amb ingenuïtat i sorpresa, així com explorar, experimentar i descobrir. Passejar entre muntanyes, navegar sobre aigües cristal • lines i caminar pel camp són escenaris propensos per estimular les dots creatives que cada persona té. Desenvolupar la creativitat és imprescindible per assolir persones inquietes, flexibles, crítiques i insatisfetes, que tinguin un gran afany de superació. Arribar a una resposta creativa és fruit d'un dur treball de recerca incansable. La creativitat és com l'electricitat, sempre hi és, però necessita connectar i encendre, i de vegades, produir el corrent poderosa porta temps. En la societat del benestar, sovint impedim la florida de la creativitat per no dedicar prou temps a l'oci a les nostres vides. Les noves idees necessiten estar lliures de tensions, de resultats i requereixen un temps de reflexió, de la mateixa manera que un arbre necessita els mesos d'hivern per recuperar-se de les estacions de creixement. El repte d'un poble, comunitat o país que progressa està a incorporar la creativitat a tots els nivells - escola, institut, universitat, empresa, organitzacions -, possibilitant crear un ambient propici per a la seva estimulació.